مطالب متنوع و عکس

▬ سمور آبی
▬ تویوتا
▬ طبیعتی دیگر
▬ دریاچه ی یخ زده
▬ دریاچه ی در مه
▬ لحظه ی فوران آتشفشان
▬ بیابان
▬ کوهستان
▬ زیبایی لنگرگاه
▬ نمایی قدیمی از شهرهای بزرگ
▬ دریاچه ی کوه آتشفشان
▬ رودخانه ی آلمان
▬ زمستان در کویر
▬ تصویری زیبا از یک فانوس دریایی
▬ خروس